For virksomheder

                        

Udstillinger i virksomheder

Jeg udstiller gerne i virksomheder på hele Sjælland, ligesom jeg også 
gerne åbner mit atelier, hvis I ønsker at aflægge mig et uforpligtende besøg.

Antal malerier
Altid minimum 15 malerier af varierende størrelse og pris, så der altid er noget at vælge imellem indenfor jeres budget.

Periode
Udstillingsperioden er minimum 1 måned. 

Ophængning og afhentning
Der medfølger altid en værk- og prisliste. Jeg transporterer selv malerierne frem til jer og henter dem igen ved endt udstilling. Jeg forestår selv ophængningen med mindre andet er aftalt

Alle malerier hænger udstillingsperioden ud, også selv om der måtte blive solgt undervejs.

Forsikring
Udstillingsstedet er ansvarlig for at forsikre de udstillede værker og er dermed erstatningspligtige i tilfælde af at værker skulle tage skade, blive udsat for brand, indbrud, eller lign.

Køb
Udstillingsstedet forpligter sig til at købe et eller flere værker fra udstillingen. 
      
TRÆK KUNST FRA I SKAT
 
NU KAN KØB AF KUNST TRÆKKES FRA I SKAT NYE OG FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER
 
Regeringen har indført nye regler, der forbedrer virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker. Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel. De nye afskrivningsregler styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhedens dagligdag.

FLERE FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED

Fradragsreglerne giver din virksomhed en række fordele og muligheder. F.eks. kan kunst have en positiv signalværdi over for dine medarbejdere og over for omverdenen.

HVAD SIGER REGLERNE?

Afskrivningsreglerne gælder for:

• Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens lokaler.

• Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller de nærmeste omgivelser.

Kunstværker, der hænges op
Kunstværker, der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25 pct. om året. Hvis købesummen er på 11.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt.
Kunst som en del af bygningen
Kunstnerisk udsmykning, som udføres som en del af virksomhedens bygninger eller de nærmeste omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger – med 5 pct. om året.

Hvad må man købe af hvem?
Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, en skulptur, fotografisk kunst, installationskunst eller lignende. Det kan også være grafiske værker, men de skal så være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren. Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommission.

Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

MERE INFORMATION

Kontakt jeres revisor, hvis I vil vide mere om afskrivningsreglerne for køb af kunst. Find flere brochurer om nye skattefordele på kulturområdet på www.kum.dk. Læs lovteksten i lov nr. 1389 af 20. december 2004.kunst kan trækkes fra i skat
Mia Glarborg | Frihedsvej 4, 3630 Jaegerspris - Denmark | Tlf.: +45 21210924 | miaglarborg@outlook.dk